WhatsApp

Neden Montessori

Neden Montessori

Okul öncesi dönem hem çocuk hem de ailesi için heyecan verici bir maceradır. Özellikle bu yıllardaki gelişim her çocuğun hayatında önemlidir. Montessori felsefesinin gerekliliklerini yerine getirmek için donatılan zengin ve ferah sınıflar, çocuğa kendi potansiyelini kendi başına tam anlamıyla geliştirebilmesi için her türlü fırsatı sağlar. Aşağıda bu temel gelişim alanları sırasıyla yer almaktadır:

1. Gelişimin önemli bir yönü sosyal etkileşimdir. Diğer çocuklar ve yetişkinler ile etkileşim sayesinde, çocuğun ev dışında daha büyük çevrelerle sosyal ilişkiler geliştirmeyi deneyimlemesi sağlanmaktadır.

Çünkü Maria Montessori’ye göre;

            “İnsan çevresine elleriyle sahip olur !”

2. Motor gelişimleri desteklemek için, lütfen çocuğunuzun kendi başına daha fazla şey yapmasını teşvik edin (kendi yemeğini kendi yeme, kendi ayakkabı / giysilerini kendi başına giyinme, kendi ceketini asma, kendi çantasını düzenleme, taşıma v.b)

Çünkü Maria Montessori’ye göre;

          “Ben ellerimle çalışır, uygulayarak öğrenirim. Duyduğumu unutur, yaptığımı hatırlarım.”

3.  Duygusal gelişimini desteklemek için, çocuğunuz adına kararlar almak yerine, çocuğunuzu kendi düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını dile getirmesi için teşvik edin.

Çünkü Maria Montessori’ye göre;

“Çevresi ve tüm yasayan varlıklar içinde güçlü bir sevgiyi hisseden, çalışmadaki keyfi ve heyecanı keşfetmiş bir çocuk, bize umut için bir sebep veriyor: Umut… Gelecekte barış için umut…”

4. Çocuğunuz ile evde yaptığınız faaliyetler esnasında, çocuğunuza uygulaması için belirli yönergeler ve sorduğu sorulara kesin cevaplar vermek yerine, ona yeniden sorular sorarak cevapları düşünerek tek başına bulmasına ve muhakeme yapabilmesine fırsat verin.

Çünkü Maria Montessori’ye göre;

“Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.”
5.Çocuğunuzun kendi başına verimli saatler geçirebileceği ortamları yaratmasına destek olun ancak sonrasında bu ortamlarda kendi deneyimlerini yaşamasına fırsat verin.

Çünkü Maria Montessori’ye göre;

“Çocuk için önemli olan kendilik gelişimidir. Kendi öz kaynaklarını ve yabancı, karmaşık dünya ile başa çıkma becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır. Duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları dünya ile uyum içinde başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O zaman eğitilmiştir.”

6. Çocuğunuzun kendine ait bir ritmi olduğunu unutmayın. Ona işleri kendi hızında yapması için zaman tanıyın.

Çünkü Maria Montessori’ye göre;

           “Yetişkini sinirlendiren şey, sadece çocuğun yapamayacağı bir işle yok yere uğraşması değildir, asıl kendisinden farklı bir çalışma ritmini, eylem tarzını da kabul edememektedir.”

Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için “bir bakıma fiziksel ve ruhsal bir hijyene” ihtiyaç vardır. Bu durumda yetişkinlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ve gizli gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.

 

“Çocuk için önemli olan kendilik gelişimidir. Kendi öz kaynaklarını ve yabancı, karmaşık dünya ile başa çıkma becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır. Duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları dünya ile uyum içinde başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O zaman eğitilmiştir.”

Maria Montessori

 

GELENEKSEL EĞİTİM MODELİ

 

MONTESSORİ EĞİTİM MODELİ

Kitaplar, Kalem ve kâğıt, Çalışma kağıtları ve uygulayıcının kendi verdiği talimat ve yönergelere birebir uymayı gerektirir.

 

Hata kontrolleri bulunan duyusal materyallerle kendi hatalarının denetimini yapma imkânı.

Çocuğun sosyal gelişimini göz önünde bulundurmaz.

 

Çalışma ve öğrenme sürecinde sosyal gelişimini de destekler.

Dar, ünite odaklı oluşturulan müfredat

 

Birleştirilmiş uluslararası müfredat

Blok zamanlı periyodik dersler

 

Kesintisiz çalışma döngüsü

Yalnızca yaşıtlarla eğitim

 

Çoklu yaş gruplarında eğitim

Pasif, sessizce sırasında öğretmenini dinleyen öğrenciler

 

Aktif, katılımcı, konuşan aynı zamanda sessizlik dilimleri oluşturabilen öğrenciler

Hareket özgürlüğü

Yetişkin tarafından programlanmış eğitim ve toplu dersler

Öğrenciler okulun kalıplarına uyar

 

Özgür seçim imkânı

Okul öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder.

 

 

Ürün ortaya çıkarma odaklı faaliyetler

Faaliyet esnasında öğrenme sürecine o esnada geliştirilen beceriler ve çocuğun kazandığı bilgiye odaklı faaliyetler.

 

 

Montessori Müfredatı:

 

Montessori müfredatı beş alanı kapsar:

  1. Günlük Yaşam
  2. Duyusal Alan
  3. Dil
  4. Matematik
  5. Kültürel Çalışmalar ve Bilim

Günlük Yaşam: Bu alan çocukların, koordinasyon, konsantrasyon, ve bağımsızlık gelişimini kapsar. Bunlar öz bakım, çevre bakımı, zarafet ve nezaket kurallarıdır.

Duyusal Alan: Montessori eğitimi için tasarlanmış duyusal malzemelerin kullanımı ile, çocukların duyusal algılamaları gelişimi düzenlenir. Çünkü çocuklar çevrelerindeki dünyayı duyusal izlenimlerini geliştirerek öğrenirler.

Dil: Çocuklar İngilizce’yi oluşturan çeşitli fonetik bileşenlere sınıf içindeki dil materyalleri ve onları kullanmayı bilen ana dili İngilizce olan öğretmenlerle maruz kalmaktadır. Okuma becerilerini onlar için hazırlanmış somut dil materyallerini kullanarak geliştirebilirler.

Matematik: Matematik çalışmalarında öncelikle çocuklarda “düzen duygusu” nu oluşturmanın önemi vurgulanmıştır. Yönlendirici malzemeler kullanarak, çocukların soyut matematiksel kavramları daha net somutlaştırması ve matematiksel fikirleri daha kolay keşfetmesi amaçlanır.

Kültürel Çalışmalar ve Bilim: Bu alanda çocukların çevreleri ve yaşadıkları dünya hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Amaç, onları dünyanın doğal yapısını ve dünya toplumlarını keşfetmek için gerekli becerilerle donatmak ve merakını teşvik etmektir.