WhatsApp

Aylık Rutinlerimiz

detay

Aylık Rutinlerimiz

 

AYLIK RUTİNLERİMİZ

TAKVİM MATEMATİĞİ

Öğrencilerin gün, ay, yıl, mevsim gibi zamana ait kavramları tanımaları ve günlük hayat içinde bu kavramları kullanabilmelerini kolaylaştırmak amacı ile okul öncesinde takvim matematiği çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Takvim uygulamaları okulda her sabah öğrencilerle birlikte öğretmen rehberliğinde uygulanır.

OKULUN KAÇINCI GÜNÜ

Bu çalışma öğrencilerle ritmik sayma davranışını geliştirmek ve zamanla ilgili olarak dün-bugün-yarın kavramını öğrenmelerini desteklemek için her gün uygulanır. Okulun ilk gününden başlayarak son güne kadar çalışmaya devam edilir. Uzun bir şerit halinde hazırlanmış kâğıt sınıfta öğrencilerin rahatça görebilecekleri bir yere yerleştirilir. Her sabah okulun kaçıncı günü olduğu ile ilgili sohbet edilir ve şerit üzerinde kaçıncı gün olduğu rakamla yazılarak belirlenir. Bu uygulama sırasında 50., 100. gün olduğunda öğrencilerle kutlamalar yapılabilir.

SAYMA ZAMANI

Sayma Zamanı; Her uygulamada farklı sayıda ve farklı özelliklerdeki nesnelerin sayılmasını kapsamaktadır. Sayma Zamanı çocuk için sürprizli bir etkinliktir. Çocuklar için o gün ne sayılacağı ve kaç tane sayılacağı bilinmediği için her gün merak duymaları sağlanabilmektedir.

Bu çalışmadaki amaçlarımız;

 • Öğrencilerimizde saymaya ve sayılara ilgiyi arttırma,
 • Sayma becerilerini geliştirme,
 • Nesneleri tanıma ve özelliklerini ayırt etme,
 • Matematiksel kavramlar hakkında bilgilenme,
 • Kişisel sorumluluğunu yerine getirme,
 • Çevreye duyarlılığı geliştirme,
 • Matematiğe karşı erken yaşta bilinç ve olumlu anlayış geliştirmektir

Sayma Zamanının Farklı Uygulamaları:

1. Öğretmenlerin sınıfa getirdiği farklı sayma malzemelerinin sayılması,

2. Öğrencilerin farklı sayma malzemelerini kendilerinin seçmeleri, okula getirmeleri ve sayılması,

3. Sayma zamanının evde desteklenmesi.

EVDE; Sayma Zamanı ile ilgili olarak çocuğunuza;

 • Sayma zamanında ne saydığınızı,
 • Kaç tane olduğunu,
 • Sayılan şeyle ilgili en ilginç olan şeyin ne olduğu,
 • Sayma zamanı için bir şeyler toplamak isteyip istemediğini,
 • Sayılan şeyin resmini yapmak isteyip istemediğini sorabilirsiniz.

GÖSTER – ANLAT ÇALIŞMASI

Çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır. Bu nesneleri içine koymak için bir “göster-anlat” torbası kullanılmaktadır.

Bu çalışmadaki amacımız;

1. Öğrencilerimizin grup önünde konuşma ve sunum yapma becerisini güçlendirme,

2. Kendine güven duymasını cesaretlendirme,

3. Yeni ve farklı nesneleri tanıtma ve böylece bilgi ve deneyim alanlarını genişletme,

4. Dinleme ve inceleme becerilerini geliştirme,

5. Ayrıntılara dikkati yoğunlaştırma,

6. Soru sorma ve sorulara uygun cevap verme becerisi kazandırma,

7. Aileleri, çocukların anaokulundaki öğrenme yaşantılarına dâhil etme,

8. Kendini bir iş için sorumlu hissetmesini ve sorumluluğunu yerine getirme alışkanlığı kazanmasını sağlamaktır.

Uygulamada; Çocuğun arkadaşlarına getirdiği eşyayı önce göstermesi, uygunsa elden ele geçirilerek dokunması, ilgili özelliklerini tanıtması, arkadaşlarına sorular sorması, onların sorularına cevaplar vermesi istenecektir. Tanıtımdan önce öğrenciler sunum yapacak öğrenciye bu nesne ile ilgili soruları sorarlar ve nesneyi tahmin etmeye çalışırlar. Tanıtımdan sonra bu eşyanın ayrılan özel bir yerde sergilenmesi istenecektir.

Aile Katılımı: Bu çalışma için hazırladığımız Göster – Anlat (üzerinde göster-anlat yazıyor) torbası size geldiğinde, belirtilen zamana kadar, çocuğunuzun istediği bir şeyi okula getirmesi gerekmektedir. Çocuğunuzun dikkatini çekebileceğiniz çok sayıda ilginç şey bulabileceğinize eminiz. Bu bir oyuncak olabileceği gibi bir ev eşyası ya da evin dışından temin edebileceğiniz size ve çocuğunuza ilginç gelebilecek her şey olabilir. Çocuğunuzun Göster – Anlat seçimi ile ilgili evde bir ön çalışma yapabilirsiniz. Ancak bunu çocuğunuzu kaygılandıracak düzeyde ciddi bir provaya dönüştürmemenizi bekliyoruz. Bu, yeni şeyler keşfederken eğlencenin de yaşanabileceği bir çalışmadır. Çocuğunuza Göster – Anlat gününde ne yaptıklarını, gördükleri şeyin adını, özelliklerini, kimin getirdiğini sorarak çalışmamıza katılabilirsiniz. Evinizde de aynı oyunu oynayabilirsiniz.

KİTAP GÜNÜ

Çocuklar belirlenen günde evden istedikleri bir kitabı getirirler. Gelen kitaplar o gün sınıfta incelenir.. Her hafta bir ya da iki kitap olacak şekilde sırayla okunur. Çocuklar getirdikleri kitapları arkadaşlarıyla paylaşırlar. Sohbet saatinde konu ile ilgili bir hikâye kitabı okunması da program açısından destekleyici nitelikte olacaktır.

BİNBİR ÇİÇEĞİN ÇİÇEĞİ BUGÜN NEREDE AÇTI ?

Bu çalışmada çocuklarımızı öncelikle yaşadığımız şehre ve ülkemize ait tarihi ve kültürel özelliği olan yerleri araştırmasına teşvik edebiliriz. Uçurtmanızın gittiği yer daha önce gezip gördükleri ya da hiç görmedikleri fakat merak ettikleri yerler olabilir. Gezip gördükleri yerlerde çekilmiş fotoğraflar, oradan aldıkları eşyalar, o bölgeye ait yiyecekler, kıyafetlerden örnekler getirebilir, orada yaşamış olduğu anıları anlatabilirler ya da merak ettiği yere ait bu özellikleri araştırıp temin edebildikleri kadarını sunumda sergileyebilirler. Bunun yanı sıra çocukların hayal ettikleri yerlere de gidebilir. Bir buluta, bir makinenin içine de yolculuğa çıkarak, uçurtmanın yapmış olduğu yolculuğun hikayesi oluşturulabilir. Bu etkinlikteki amacımız:

· Ülkemiz ve dünya coğrafyasına ilgi ve merak duymalarını sağlamak,

· Ülkemizin, yaşadığımız şehrin ve diğer ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini tanımalarına yardımcı olmak,

· Araştırma becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,

· Farklı kültürlerdeki farklı yaşamlar ve insanlar hakkında bilgi edinmek,

· Sorumluluk duygularını desteklemektir.

GÜNLÜK ÇALIŞMASI

Çocuklara günlük tutmayı fark ettirmek, resimlerindeki gelişimlerini fark etmelerini sağlamak, günü nasıl geçirdiklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmadır. Her günün sonunda öğretmen tarafından belirlenen zamanda defterlerine bir sayfa resim yaparlar. Bu sayfaya o günün nasıl geçtiğini, yaptığı çalışmalardan en çok hoşuna gidenin ne olduğunu, o gün ne yaşadığını, ne yapmaktan hoşlandığını anlatan resim yaparlar. Resimleri bitince öğretmen sırayla çocukların yanına giderek günün tarihini atar. Ne yapmaktan hoşlandın? Bu gün en çok ne hoşuna gitti? Bu gün nasıl geçti? gibi sorular sorarak çocukların söylediklerini resimlerin altına yazar. Böylece okul bitene kadar çocukların hislerini anlattıkları resimlerden oluşmuş bir günlüğü olur. Çocukların kendi kendilerini değerlendirmeleri sağlanır.

ARAŞTIRIYORUM ÖĞRENİYORUM: Araştırıyorum Öğreniyorum etkinliği ile çocukların araştırma yapmaları, bilgilerini paylaşıp sunmaları ve düşünmenin en üst basamağı olan değerlendirme basamağını yaşayarak deneyip içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Bu sayede özellikle ilköğretimde bilmedikleri ile ilgili araştırma başlatıp sonuçlandırabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Ders programına modüler olarak eklenecek bu çalışmada her hafta çocukların bilmediği düşünülen bir nesne ya da varlık ismi verilir. Örneğin “sümen” gibi. Hafta başında bu nesneyi anlatan bir resim yapmaları istenir. 1 hafta boyunca bu nesne ile ilgili araştırma yaparak elde ettikleri bilgileri haftanın son günü arkadaşlarına sunmaları sağlanır. Hafta başında nesneyi bilmeden tahminleri üzerine yaptıkları resmin yanına araştırma yapıp öğrendikten sonra da resim yapmaları istenir.