WhatsApp

Hakkımızda

photo photo

Hakkımızda

Misyonumuz bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için huzurlu, barışçıl ve kalıcı bir ortam yaratmamızda iletişime büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız için gerekli bu harika ortamı yaratmamızda sizin iş birliğiniz bizim için en önemli etmenlerden birini oluşturmaktadır.

Amacımız Montessori yöntemi ve felsefesi ile ilgili değerler ve inançları paylaşan aileler için Montessori eğitimi sağlamaktır. Montessori eğitiminde okul hayatında kazandırılan değerlerin ev ortamında da çocuklara aynı paralellikle sağlanması ve sürdürülmesinin çocuklarımızın bu ilkeleri içselleştirmesinde ne kadar yardımcı ve önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedendir ki, Montessori felsefesi ve yöntemleri, okul politikası ve prosedürleri ve kurum-aile görüş birliklerimiz hakkında detaylı bilgi vererek Binbir Çiçek Montessori Anaokulunun temel ilkelerini yazılı olarak ortaya koymaktayız.

 

OKUL ÖYKÜSÜ

Binbir Çiçek Montessori Anaokulunu, Ekim 2009’da hizmet vermeye başladı. İlk gün 10 öğrenci ve 6 çalışan ile çalışmaya başlamış olan okulumuz, bugün 134 öğrenci kontenjana hizmet verecek kapasiteye ulaşmış durumdadır. Bir Montessori okulunun olmazsa olmaz tüm felsefi ilkelerine bağlı kalarak kısa bir sürede büyüyen okulumuz, Montessori (3-6 yaş) gruplarına müstakil ve güvenli binasında hizmet vermeyi sürdürmektedir.

 

YOL HARİTAMIZ

Binbir Çiçek Montessori Anaokulu kendini bağımsız, kendi ayakları üstünde durabilen, inisiyatif geliştirebilen, yaşam boyu öğrenen ve öğrenme şevkine sahip çocuklar yetiştirebilmek için sevgi dolu, besleyici, özgür ancak disiplinli bir Montessori ortamı oluşturmaya adamıştır.

Montessori eğitimi, gelişimin dört temel basamağını içermektedir: zihinsel/bilişsel gelişim, psikolojik gelişim, fiziksel gelişim ve sosyal gelişim. Bu gelişim alanları Montessori eğitiminin temel ilkesi olan “çocuğun kendi potansiyelinin farkına varıp geliştirmesine izin vererek onu teşvik etme” görüşü ile yakından ilişkilidir. Okulumuz, bu alanlardaki gelişimlerin çocuğun desteklendiği ve teşvik edildiği zengin materyallere sahip ortamda gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır.

Binbir Çiçek Montessori Anaokulu olarak çocukların hangi alanlarda eğitim gördükleri, ne şekilde öğrendikleri, materyallerin nasıl sunulduğu, çocukların neşeli ve başarılı öğrenme süreçleri geliştirmesi adına ne tür ortamlarda (iç ve dış mekanlar) eğitim gördükleri, ebeveynin rolünün okul öncesi çocuğun öğrenme sürecini teşvik edici ve kolaylaştırıcı olup olmadığına dair Amerikan Montessori Derneği kuralları ve felsefesini izler.

shapes
shapes