WhatsApp

Gelişim Değerlendirme

Gelişim Değerlendirme

Binbir Çiçek Montessori Anaokulunda her çocuğun bir gelişim değerlendirme klasörü vardır. İnanıyoruz ki bu yöntem her çocuğun okul öncesi dönemdeki becerilerini, başarılarını ve gelişim süreçlerindeki hızlı değişimlerini kayıt altına almada uygulanabilecek harika bir yoldur. Çocuklar öğrenme süreçlerinin büyük bir kısmını oyun oynayarak tamamladıkları için gelişimlerindeki küçük değişiklikleri sadece gözlem yapma yoluyla takip etmek oldukça zor olmaktadır. Bu gelişim değerlendirme ölçümleri çocuklarımızın gelişimlerindeki dört temel alanı kapsamaktadır. Bu alanlar, yürüme, dengede durma, makas kullanma, kalemi doğru tutma, yazı yazma, küpleri üst üste dizme gibi becerilerden oluşan fiziksel ve motor gelişim (ince ve kaba motor);  diğer çocuk ve yetişkinlerle iletişime geçebilme, özgüven gelişimi, yönergeleri takip etme ve uyma, başkalarının kişisel alanına saygı duyma gibi maddeleri içeren sosyal ve duygusal gelişim; harf ve sayıları tanımlayabilme, okuma, şekil ve renkleri tanıma gibi kavramlardan oluşan zihinsel ve matematiksel gelişim; kitaplara olan ilgi, örüntüler oluşturabilme ve kavramları sınıflandırabilme gibi maddelerle ölçülebilen akademik gelişimi kapsamaktadır.

Montessori sistemi öğrencileri notlandırmasa ve her yılın sonunda karne oluşturmasa da Dr. Maria Montessori’nin de belirttiği gibi öğrenmek için sürekli içsel bir motivasyona sahip olan çocuklarımızın entelektüel, sosyal ve duygusal açıdan gelişimlerinin doğru ilerlediğinden emin olmak için çocuklarımız sürekli olarak gözlemlenir ve değerlendirilirler. Test etme ve notlandırma, gerek akranlarla rekabet etme duygusunu güçlendirerek gerekse çocuklarımıza bilgi edinme sürecinden ziyade iyi not almaya önem vermeyi öğreterek öğrenme süreçlerindeki bu doğal içsel eğilimi köreltmektedir. Karma yaş gruplarındaki sınıflarda çocuklarımız birbirlerini gözlemleyebilmekte ve yaşça daha genç olanlar yaşça daha büyük olanları sadece izleyerek bile bir öğretmenden zaman zaman hissedebilecekleri baskı olmadan bir materyalin nasıl yapılacağını öğrenme fırsatı bulabilmektedirler.

Her çocuk bir birey olarak değerlendirildiği ve her çocukla bire bir eğitimle ilgilenildiği için, öğretmenlerimiz çocuklarımızın kendilerini aşmalarını sağlayabilir ya da gerektiğinde kendilerine daha fazla destek sağlayabilirler. Çocuklarımız geliştirmeyi istedikleri bir beceri veya kavramda ustalaşmak için “sınıfın geri kalanının yetişmesini beklemek” zorunda değillerdir ve dolayısıyla fazladan bir zamanda yeni bir ders alamadıklarında kendilerini cezalandırılmış hissetmezler. Sertifikalı Montessori öğretmenlerimiz Montessori çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğinin yanı sıra, öğrenci gözlemlerinin nasıl yapılması, kaydedilmesi ve yorumlanması gerektiği konusunda hizmet içi eğitimlerimizde saatlerini harcamaktadırlar. Bu öğrenci ölçüm ve değerlendirmeleri ise şu yöntemlerle yapılır:

 

GÜNLÜK GÖZLEMLER YAPMA VE KAYIT TUTMA

Her çalışma içine yerleştirilen hata kontrolleri ile çocuklarımızın kendi kontrollerini kendilerinin yapmasını sağlama

Akademik ilerlemeler konusunda velilerimizle yapılan düzenli toplantılar

Bir çocuğun gelişim sürecini takip etmek için sınıf öğretmenlerimiz, okul psikoloğu ve okul psikolojik danışmanı ile iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Öğretmenlerimiz günlük yaşam içinde çocuklarımızı sürekli olarak gözlemlemekte ve gerekli gördükleri durumlarda bu gözlemleri okul psikoloğuna iletmektedirler. Ayrıca çocuklarımızın yıl içindeki gözlemlerini takip eden dikkatle hazırlanmış öğrenci gözlem formlarını yılda üç ya da dört kez doldurarak veli toplantıları esnasında aileye gerekli bilgileri verir ve üzerine tartışırlar. Diğer yandan, okul psikoloğu her bir çocuğu sınıf içindeki çalışma saatleri ya da bahçe saatlerinde kurdukları oyunların niteliği ve içeriği açısından kendi doğal ortamlarında gözlemler; ayrıca güvenilirlik ve geçerlilik oranları hayli yüksek olan okul öncesi döneme uygun gelişim envanterleriyle ölçümler yaparak yıl boyu gelişim becerilerinin ilerlemesine yönelik notlar alır. Tüm bu ölçüm ve değerlendirmelerin sonunda ise; gerekli görüldüğü durumlarda aile ile çocuğun gelişim sürecini konuşmak üzere toplantılar ayarlamaktadır.