WhatsApp

Disiplin

Disiplin

Rehberlik Kuralları

Bir çocuktaki davranış ya da tutum problemleri ancak okulda öğretmenleri ve evde anne-babanın tam işbirliği ile ortadan kaldırılabilir. Bu gibi durumlarda öğretmenlerimiz ödül ya da cezaya başvurmadan sorunları çözme yoluna giderler. Herhangi bir çocuğa karşı yaptığı hiçbir davranıştan ötürü getirdiği yiyeceği ortadan kaldırmak, el koymak, yaptığı aktiviteyi kaldırtmak vb.. cezai yaptırımlar uygulanmaz. Öğretmenlerimiz günün her saati davranışlarıyla çocuklarımıza model olurlar ve kendi problem çözme becerilerini kullanabilmeleri ve kendi sorunlarını kendileri çözebilmeleri için “Kaleminle bana vurmandan hiç hoşlanmıyorum. Lütfen dur” gibi duygu içermeyen cümlelerle çocuklarımıza yardımcı olurlar.

 

DİSİPLİN KURALLARI

Disiplin yaklaşımımız çocuklarımızın yapılandırılmış bir çevrede birbirleri ile etkileşim yoluyla öz-disiplinlerini geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlar. Eğer bir çocuk diğer arkadaşlarından birine zarar verir, onların kendi ihtiyaçlarını karşılamasına engel olur ve / veya sınıfın genel yapısını bozan davranışlar sergilerse, sınıf öğretmeni aşağıdaki prosedürleri uygular:

Diğer arkadaşlarının çalışmalarına engel olduğu anlarda sınıf öğretmeni çocuğu yanına alarak bir çalışma yapmak için rehberlik eder ya da onun kendi başına bir çalışmaya yönlenmesine yardımcı olur. Davranışın devam etmesi ve çocuğun yapılan uyarıları dikkate almaması durumunda, çocuğun sınıfın bir parçası olmak için neler yapması gerektiğini anlaması için bir kenara alınır ve düşünmesi için bir süre fırsat tanınır.

Başkalarını incitme, kaba davranışlar ve çevresindeki herhangi biri ya da herhangi bir şeye zarar verme ile sonuçlanacak hiçbir oyun ya da davranış kabul edilemez. Bu gibi durumlarda anında müdahale edilmez; sadece çocuk o ortamdan uzaklaştırılır ve sorumlu olduğu davranışların sonuçlarını düşünmesi için bir süre oturup düşünmesi istenir. Eğer öğretmeni tarafından uygun bulunursa çocuk bu süreyi sınıfta kalarak geçirebilir. Kısa bir süre sonra ise öğretmen çocuğun yanına gider ve ne olduğunu sorar, eğer gerekiyorsa bu davranışı için ne yapması gerektiğini sorarak düşünmesini sağlar (özür dilemesi, arkadaşına buz koyması ya da krem sürmesi için yardım etmesi v.b.). Daha sonraysa çocuk rutin sınıf içi işleyişine geri dönerek çalışmalarına devam eder.

Bütün bu çözüm yollarına rağmen, eğer çocuk ısrarla yıkıcı oyunlara devam ediyorsa, mutsuzsa ya da iş birliği yapmayan davranışlar gösteriyorsa, sınıf öğretmeni olası nedenleri ve çözümleri tartışmak için velilerimizle bağlantıya geçecektir. Aynı şekilde, çocuğun davranışlarında gözle görülür bir değişiklik fark ettiklerinde velilerimizin de okul yönetimine başvurarak birlikte çocuğu mutlu bir gelişim yoluna sevk edecek çözüm yolları üretmek için öğretmenleri ile iletişime geçmeleri istenmektedir.

Ne olursa olsun, hiçbir koşulda okuldaki hiçbir bir personel çocuklarımıza karşı fiziksel ceza uygulayamaz.

Disiplin yaklaşımımız ‘cezalandırılmak’ değil; nazik ve istikrarlı bir şekilde kişisel ve toplumsal sosyal sınırları öğrenmesi ve davranışlarından dolayı ortaya çıkacak doğal sonuçlar hakkında tutarlı davranışlarla bir farkındalık geliştirmesini sağlamaktır.

Öğretmenlerimiz, her çocuğun birbirinden farklı olduğunu bilir ve grup içindeki yapıyla çelişmeyecek şekilde her birine kendi yapısı ve kişiliğine uygun olarak davranır. Çünkü okulumuz hayatı olumlu bir şekilde deneyimleyen ve dünyaya katkıda bulunan çocuklar yetiştirerek onları hayata hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu farkındalık süreci okul eğitimi ile başlar ve Montessori eğitiminin çok önemli bir parçasıdır.

“Özgürlük olmadan disiplin olmaz ve disiplin olmadan da gerçek özgürlük olmaz”

Maria Montessori